baideshik rajojgaar

देश विदेश

वैदेशिक रोजगारमा जान वैंक खाता अनिवार्य

यसरी आर्थिक सहायताको निवेदन परेमा प्राप्त कागजात र प्रमाणसहित त्यस्तो निवेदन स्थानीय तहले सात दिन भित्र बैदेशिक रोजगार वोर्डमा पठाइ सोको जानकारी सम्वन्धित निवेदकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावली मार्फत गरिएको छ । बोर्डले आर्थिक सहायता रकम उपलव्ध गराउँदा सम्वन्धित व्यक्ति वा निजको हकवालाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले अरुले रकम हिनामिना गरिदिने समस्याको अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।

Read More